Tehnični podatki za Parklifte: Tehnični listi in popisi

         

         

CAD DATOTEKE:

Tehnični podatki za Combilifte Tehnični listi in popisi

           

       

CAD DATOTEKE:

 

 

Na osnovno stran

 

 

Dvižni parkirni sistemi

 

Kombinirani sistemi

 

Avtomatski parkirni sistemi

 

Avtomobilska dvigala

 

Referenčni objekti

 

TEHNIČNI PODATKI

 

Otto Wöhr GmbH

 

Aktualni projekti

 

 

 

Vsak mesec nekaj novega!

 

Kje smo!

Telefon: 02 250 15 87

Telefax:  02 620 36 36

pošta: info@nagra.si